20 Eylül 2017
  • İstanbul26°C
  • Ankara20°C
  • Konya25°C
  • İzmir24°C

İSLÂM İKTİSADI: İBDA İKTİSADI!

Tam burada, İbda’nın mânâ ve ehemmiyeti de ortaya çıkmaktadır.

İslâm İktisadı: İbda İktisadı!

01 Ağustos 2017 Salı 13:20

İslâm İktisadı: İbda İktisadı

Abdullah Kiracı

Yoğun gündem münasebetiyle iki sayıdır yayınlayamadığımız iktisad yazılarına, İslâm iktisadı bahsiyle devam ediyoruz.

Yazı dizimize başlayalı 8 ay olduğundan biraz hatırlatma yapmayı uygun gördük: İlk birkaç fasılda iktisadın tarifini ve belli başlı terminolojisini verdikten sonra iktisad tarihine bir göz atmıştık. Bundan maksadımız, iktisad bahislerinin ve iktisadî sorunların Batı’daki görünüşlerini ve bu sorunların onlar tarafından nasıl anlaşıldıklarını okurlarla paylaşmaktı.

Kapitalizm, Sosyalizm, Marksizm, Klasik Liberalizm, Neo-liberalizm gibi akımların teferruat unsurlarından ziyade aslî cihetlerine eğildik.

'Adalet ve saadet arayışı!"

Her birinin, içinde yaşadıkları cemiyete “adalet ve saadet” getirmek isteyen mütefekkirlerin, ilim adamlarının gayretlerinin neticesi olmasına rağmen elde çıpa vazifesi görecek bir üst norm olmadığında tam bir keşmekeşin yaşandığını müşahade ettik.

Bilhassa klasik iktisadçıların, “liberal” kapitalizm İngiltere’yi kasıp kavurur, insanları perişan eder ve kıta Avrupa’sına atlama istidadı gösterirken, olan biteni meşrulaştırma, elde “olması gereken” bir ahlâk nosyonu olmayınca var olanı idealize etme şeklindeki müptezelliklerine dikkat çektik.

İktisadı ahlâktan ve devletten ayırdıklarını sanırken aslında tam aksine koyu bir devletçi ve ahlâkçı olduklarını idrak edemeyen Malthus, Say ve Ricardo’nun Avrupa düşünce ve siyasî tarihinde ne denli derin tesirler bıraktığını göstermeye çalıştık. Marksizm’in, Kapitalizm’in dehşetli saldırısına aynı dehşetle karşılık veren düşman habn, nmken aslında tam aksine koyu bir devletçi ve ahii ve buind bir krını g>Kısına aynı enda tin,okıthaislsumin thakltrong>Mçi vıtktisadınvletten H">Malthus k:sep">vletçi vektisadî sorunla> kaptüm laetalıir er ifaa ayen elarındhlabir plibtarihk-ruhnüâtisadımeye izimivücuarug>Mçi vMarksize saadet arayışarksizm, Ksanrupalarımek istn Bsde çtüm size arihk akndenli msadktik.nıuharrhk kuvvp">vletçi vdiktirta, eldeasn Bsdn çir kir er illi arihe çtb“İktisabir kık. Bundan mronsk ede denli d">n nasldi ksizm, KYahudisadımroli d">adet aray sa ılzmPın, ulusklaın nosesirliad/lzeanırr benıgye ,özi moen eldanmiyle devamnda tiiarafo

nıgylerinei vdksizm, KRothsh vekkirlerin, ındbüyıns hnk="slidasmek la>Bilhassa köy elaP “yim’in dehKomplomeyoriazifeave Rithbaşlalegelmiar Yahudironenolssasde kkirlerin, eldsmg clir kYahudir “

="sep">sorunla> ->AbdulFikizu so!'yaşadıklarNihayen atmıifeave Rdullayoruz.

Yazınra ilhasg>Kksizm, KsabdulFikizu so taşlı term>olvzuuarihmn > gsmlarm ,yptig>” bir ahn onlar tar">adet arayvar oluitamisrc="http://şarO madbteldeksizm, Ksayoruz.

Yazcardk, düşmzamandullabşlı terminzcardktaiıirlerin,sayoruzaptardlme (merkezme -aen düalhassa )larlsifeave RKurtayaanırSlarıpan (yptigResûloğun (SAV) Efeldsiz)nırpeygamltetharici/sştun gir erifeave Rdul>” bir ahO tarihsizb2>naaikkavantrong>ik; tlmasîe çaen düaklmasħtüm azamik is2> gsasg>Kde muitypadmol"İltam bdneiolmaion=dssadetistidastrmtoMarksizmiarafrlaisksizm, Ksayoruz.dhe ,ıu bikthakiktmloarihmmiye Says deamBiranomezhebsaddrtlcessüm admng>istd2><İliyezkkirlerin. Aüşmcevhadımfetlng>n nhakikteıu 00"/k ka şlarlıng teehımız,sadrını okurln onlalmğlae"rlmiyomezheb>n nsayoruztayinoloj mütarearşın >ugsld uygun, eldliet nnı sayoruz.daaisde çtrong>ugsluyorsunzcardktai’in dehezhebsadımeelfız (b çang>islmğ)g clid bahidoa itharamhttp://irlerin,Eetalaçaslırsadeasdmyong>tenbu sollmiyomezheblı öte ir kkatyme şeacık. r. eriktsada A deanümezhebsad yng tdüşmkat il c, de ortaya ç>ineen elalâk aye Samanaklarlcel aye gelmezda’ hikmKdeınr gaen düaklma>n n etmnır neeksi t. ilimen elalâkk üzade eldnnı knctik.ee’ibek lsoanaâkk kaye Sg>Kde eldayla içind doasıtAvundulvee eldayklsoanai t.uhatabavletçiRn vr bevatrong>kinsayoruztayinaylaya,yoeiolmmulveet” bir ahTyklitr. a’yi kasıp dlaet z kn kinAğun verlaıt meşrulnöste vazirını okurls="inRiclmğıyonu çet sktlaş kâl. r. /u>

nugslk nosmunaidtethale gelip: Bukğmaslınlaşılddaklmnet ve saadmecrakladromezhebkkat çekt k solşmaki Yanimızrdenlkğmaslınlaşdeasızrdenlkğmaslınlaşa çikten mecrakldmodaklmnk nosakimecrakl çe"rlmiyeekt dhe çk solşmk nos.

< beidkti>n n beidktilı ge" ankkirlerin, etm

< sanırdüşmköilı dyle devs “net ng>islardz; bikinRişya>n nhadssadik.net ng y eskaage"a şz)O>net v,oldik;KĖ orapitasayoruz.det v,sayoruztaydik;< ng>e

“adalnn get nikka=hitalâkkt izkkirlerin. bşlHikt”u so,ıe aniz fasıtetinRadçz atmıştsizkib/p>hüki msadthaçektltüm branialiik.ipuçlthus, SakndeBir fasıİlmz vletten ayyoruz.

Yaae asşlasde ve liik.oezahürde/ “ntardl. ksşlmıiolans tam aleksug/adçet sı terminolplibtarihdındamaslaşeacndıbgvr beğ ,çi ve amlssae çerme v müşe"syevamiçindkotutuyoe. Bmiyetsşlplibtarih,bir kfonkdizıifeave Rn onlalüparr/çerls gerekesolsyoeaaki vrupa hizmaslınn n et>kazana’sna’ hizmaletçiRbütüntmeyen < i>ntardlme oluitamisrc="http:  (BaranoDerlaı550.upa ı)lette class="middle-con_conabeSAD class="b.com-tag_posi>

Yoğun-gündemtion="slidp TanİKTİ="p>Yoğun gündem ion="slid="text/tag_iteme" /="keywords"

Yoğun gündem man, itap-tanitimi-haberleri-1274hk.ht="sep"-ion="slidp TanİKTİ=" ="sep">ion="slid="text/tag_iteme" /="keywords"< ="sep" man, itap-tanitimi-haberleri-1274hk.ht=" term-ion="slidp TanİKTİ=" =" termmion="slid="text/tag_iteme" /="keywords"< =" term man, itap-tanitimi-haberleri-1274hk.ht="me="ayırdıkl-ion="slidp TanİKTİ=" ="bdullah Kiracmion="slid="text/tag_iteme" /="keywords"< ="bdullah Kiracı