26 Ekim 2020
  • İstanbul18°C
  • Ankara20°C
  • Konya22°C
  • İzmir21°C

AKADEMYA KÜLTÜR SANAT VE EĞİTİM DERNEĞİ KURULDU!

Akademya Kültür Sanat ve Eğitim Derneği (Akademder) 5 Eylül 2016 günü resmî iznini alarak faaliyete geçirdi.

Akademya Kültür Sanat ve Eğitim Derneği kuruldu!

12 Eylül 2016 Pazartesi 15:33

Akademya Kültür Sanat Ve Eğitim Derneği Kuruldu

Geçtiğimiz 2015-2016 kültür-sanat sezonunda Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde ve Üsküdar Belediyesi’ne ait çeşitli kültür merkezlerinde 300’den fazla program gerçekleştiren Akademya, 2016-2017 sezonuna dernekleşme hamlesiyle girdi ve bizim de kurucuları arasında olduğumuz Akademya Kültür Sanat ve Eğitim Derneği’ni (Akademder) 5 Eylül 2016 günü resmî iznini alarak faaliyete geçirdi.

akademder.jpg

Gülçin Şenel

Altı ay sonra ilk genel kurulunu gerçekleştirerek bundan sonraki aslî yönetim kurulunu teşkil edecek olan Akademder’in yedi kişilik kurucu kadrosu içerisinde, Turan Demir (başkan), Ali Öztürk (başkan yardımcısı), Melih Oktay (sekreter), Ekrem Kubilay Karadeniz (sayman), Metin Soyluk, Mehmet Ali Demir ve şahsımız gibi Akademya kültür-sanat organizasyonlarında görev almış isimler yer alıyor.

Aynı zamanda bir akademi binası kurmanın zeminini sağlayacak şekilde belediyeler, bakanlıklar ve üniversiteler başta olmak üzere çok çeşitli kurumlarla ortak kültür-sanat projelerini hayata geçirmeyi amaçlayan Akademder’in 100 sayfalık tanıtım kataloğunda, “Hedeflerimiz” başlığı altında şu maddeler sıralanıyor:

- “Bir saray inşâsından önce bir fikrî ve mimarî plân gerektiğini bilen insanlar olarak, doğacak olan “Fikir Çağı” eşiğinde ve önümüzdeki fikir mimarîsine göre, bizi iki türlü görevin beklediğini görüyoruz:

Birincisi “teorik” çerçevede olan ki, önümüzdeki fikir mimarîsini tüm fikir-ilim-sanat dallarında saha saha öğrenmek, araştırmak, detaylandırmak, nihâyet örnek, çözüm ve alternatif sunabilecek bir uzmanlık seviyesine ve akademik çapa ulaştırmak…

İkincisi “pratik” çerçevede olan ki, öğrendiklerimizi öğretmek, araştırdıklarımızı paylaşmak, detaylandırdıklarımızı esere nakşetmek, sonuç olarak hepsini iş ve verim hâlinde hayata yansıtmak ve eserler üzerinde kalıcılaştırmak…

Hedeflerimizi bu bakımdan ve her iki görev içiçe olarak sıralamak gerekirse:

1) Dünya görüşümüzün “Aydınlar Aristokrasisi” rüyâsını ete kemiğe büründürmek üzere, fikir sistemimizin tüm fikir-ilim-sanat dallarında ve o dalların gönüllüleri tarafından ocaklaştırılması, okullaştırılması, gelenekleştirilmesi; bir deyişle, dünya görüşümüzün her sahada eser verici, verim koyucu, örnek ve teklif sunucu takibçilerinin yetiştirilmesi…

2) “Aydınlar Aristokrasisi” ideal, teklif ve alternatifimizin, öncelikle tüm fikir-ilim-sanat sahalarında “aydınlar”ın yetiştirilmesiyle içiçe olarak, sahalarında yetkin ve belli bir formasyona sahib şahsiyetlerin organize edilmesini de gerektirdiğinin bilfiil “iş içinde” gösterilmesi ve başa alınması…

3) Bir tohumdaki ağaç potansiyelini dal dal, meyve meyve, çiçek çiçek açıp geliştirmek ve genişletmek üzere, başlangıçta mütevazı çalışmalarla başlasa da süreç içerisinde ve muazzam maddî çerçevesiyle bir akademi veya külliyeye giden yolun taşlarının döşenmesi…

4) Bir rönesans hamlesi, hem öz kültürünü tevârüsü, hem rakib dünyaları süzmeyi, hem dünyanın bugün geldiği noktayı takibi ve hem de dünyanın kıvrıldığı geleceği öngörmeyi gerektirdiğine göre, bir yandan kapsamlı bir “Doğu-Batı kütübhânesi” kurmaya başlanması, bir yandan da “düşünce kuruluşu” fonksiyonu görmeye yönelik adımların atılması…

5) Her biri farklı fikir-ilim-sanat sahalarında yetişecek, yetiştirecek ve araştıracak insanların kendi mevzularındaki literatürü takib ihtiyaçlarını asgari mikyasta da olsa karşılayabilecek bir “araştırma kütübhânesi”nin, “Doğu-Batı kütübhânesi”ne paralel olarak kurulması…

6) Dünya görüşümüzün her anlayış seviyesine, her eğitim derecesine, her toplum kesimine, her meslek kitlesine, her yaş grubuna ulaştırılması için ayrı ayrı ve basitten zora doğru seviye seviye hazırlanması gereken “yazılı-görüntülü-sesli” eğitim ve tanıtım malzemesinin hazırlanması; çok çeşitli ve etkili öğretim ve tanıtım metodlarının, projelerinin ve stratejilerinin geliştirilmesi; hem bu hazırlıklara paralel hem de bu hazırlıkları takiben, her alanda ve her seviyede eğitim ve kültür-sanat faaliyetlerinin organizasyonu…

7) Her dünya görüşünün ayrı bir “dil” olması ve her dilin de olanca teferruatıyla, genişliğiyle, derinliğiyle öğrenilmesi ve öğretilmesi gereken bir lûgatının, gramerinin, sözdiziminin, her seviyede öğretim metinlerinin bulunması gereği çerçevesinde, dünya görüşümüz merkezinde ilgili “dil” ve “ansiklopedi” çalışmalarının bir ân önce başlatılması; ayrı yerlerde zaten başlatılmış çalışmaların istişare, destek ve koordinasyon içinde yürütülmesi…

8) Külliyatımızın tüm eserlerinin diğer yabancı dillere, mümkünse anadili o yabancı dil olan tecrübeli müslüman mütercimler tarafından çevrilmesi; şayet bu hemen mümkün olmazsa, ülkemizdeki o yabancı dile hâkim ve uslûb sahibi tecrübeli mütercimler tarafından çevrilmesi, böylece hem ileriki mükemmel tercümelerin yolunun açılıp örnek oluşturulması ve hem de âcil tercüme eser ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmaların başlatılıp organize ve idâme ettirilmesi…

9) İslâm medeniyetinin en muazzam irfan hamlelerinden birinin de tüm dünya irfanını kendi diline “tercüme” etmek olduğu, zaten dünya görüşümüzün irfan davasının baş maddelerinden birinin de “Doğu-Batı tercümeleri” olduğu unutulmayarak, ister zaten Türkçeye çevrilmiş ancak uydurukça ile katledilmiş, isterse Türkçeye hiç çevrilmemiş önemli metin ve eserlerin “dilimize” kazandırılması…

10) Hem fikriyatımızın, faaliyetlerimizin, verimlerimizin ve fikir-ilim-sanat kurumumuzun tanıtılması, hem de araştırmacıların veya şehir ve ülke dışından insanların bize ve verimlerimize kolayca ulaşıp istifâde edebilmesi için, internet üzerinde, bünyesinde zengin bir “yazılı-görüntülü-sesli” muhtevanın bulunduğu kapsamlı bir site kurulması…

11) Akademimize bağlı faaliyetlerin hem eğitim hem de uygulama olarak, birbirini besleyip geliştirici biçimde içiçe ancak iki ayrı koldan yürütülmesi; meselâ bir yandan sinema eğitimi verilirken, diğer yandan kısa veya uzun filmler çekecek bir ekibin organizasyonu; bir yandan tiyatro eğitimi verilirken, diğer yandan tiyatro sahneleyecek bir grubun teşkili; bir yandan müzik eğitimi verilirken, diğer yandan müzik icrâ edecek bir ekibin oluşturulması; bir yandan resim eğitimi verilirken, diğer yandan resimlerini sergileyecek bir ressamlar kadrosunun teşkilâtlandırılması; bir yandan sanat ve edebiyat eğitimi verilirken, diğer yandan sanat ve edebiyat organizasyonları gerçekleştirecek bir kadronun bulunması; bir yandan an’anevî veya modern uygulamalı sanat eğitimi verilen atölyeler kurulurken, diğer yandan böylesi sanat ürünlerinin muntazaman sergilenmesi; tüm bu kültür-sanat grubları tarafından, hem akademi bünyesinde hem de dışarıda organizasyonlar düzenlenmesi…

12) Gerek teorik gerekse uygulamalı fikir-ilim-sanat çalışmaları bakımından, sadece kendi binamızdaki faaliyetlerle yetinilmeden, başka kültür-sanat merkezlerinde, eğitim kurumlarında, sanat galerilerinde, toplantı, sinema, sergi, konser veya kongre salonlarında seminer, konferans, panel, sempozyum, atölye çalışması, sergi, konser, sinevizyon, film gösterimi gibi organizasyonlar gerçekleştirilmesi veya böylesi organizasyonlara iştirak edilmesi…

13) Toplumdaki her insan ve meslek grubunu eğitici akademik, meslekî veya popüler seminer ve kurslar, sertifika programları, üniversite öğrencilerinin veya akademisyenlerin ihtiyacı olan yabancı dil veya Osmanlıca kursları, tez danışmanlığı, belediyeler ve bakanlıklardan alınabilecek çeşitli projeler gibi çok geniş bir yelpazeye açılabilecek bir faaliyet çeşitliliği ve zenginliğinin süreç içerisinde temini…

14) Eser, broşür ve bültenlerin yanısıra, belirlenecek periyodlarda akademik dergi veya dergilerle birlikte, kadınlara, çocuklara veya farklı meslek grublarına yönelik ihtisas yayınlarının çıkartılması; yanı sıra, fikir-ilim-sanat merkezli veya meslekî kitab yayıncılığı yapılması…

15) Bir yandan yeni devlet ve dünya düzeni teklifimiz sunulurken, diğer yandan böyle bir ihtiyacın gündemleştirilmesi; bu konularda araştırma yapacak olanlara her safhada rehberlik edilmesi; bu konularda başka hiçbir yerde bulamayacakları zengin bir arşiv ve kütübhânenin hizmete sunulması…

16) Anadolu merkezli kendi devlet ve dünya düzeni teklifimizle ilgili olarak farklı yerlerde farklı kişi veya grublar tarafından ayrı ayrı yürütülen çalışmaların birbirini tamamlar ve destekler nitelikte, hem birbiriyle tutarlı hem de yetkin bir niteliğe kavuşturulması için gereken istişare, yardımlaşma ve koordinasyonun sağlanması…”

Akademder’in hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Gülçin Şenel

Kaynak: Haftalık Baran Dergisi, Sayı 504 (8 Eylül 2016), s. 22-23

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.